bewust & welzijnscentrum Thuis

puur op gevoel, ont-spannen... thuiskomen

rustpunt in de samen-leving,

even een oplaad moment voor jezelf


vertraag, verstil & ont-span maar
om puur op gevoel, jezelf te ont-moeten
& om jouw weg naar innerlijke vrede, te ont-wikkelen


om stap voor stap
in jouw centrum Thuis te komen

met liefde, Dénise
gastvrouw & reisbegeleidster
'Iedereen heeft een doel in het leven, een unieke gave of speciaal talent om aan anderen door te geven.

En als we dat unieke talent koppelen aan dienstbaarheid aan anderen, ervaren we de extase en verrukking van onze eigen geest, wat het uiteindelijke doel van alle doelen is'.

Dr. Deepak Chopra