Stichting Centrum Thuis

verbind natuur & samen-leving

Moeder Aarde is ons Thuis
zolang als we leven,

ik draag graag mijn steentje bij aan bewustwording dat onze Aarde leeft,
zodat meer mensen haar weer gaan voelen
met als gevolg anders te gaan wonen, leven, eten enz.

't is geen 5 voor 12 maar 10 over 12..

waar ik eerst dacht de Aarde te moeten 'redden',
weet ik inmiddels, ook dankzij de Corona periode,
dat als wij, mensen een stapje terug doen, stilgezet worden, minderen,
de natuur 'gewoon' doorgaat, met groeien, met bloeien en zelfs heelt, schoon wordt

wat mij steeds duidelijker wordt is dat het om iets anders gaat

de mens en zijn gedrag
sterker nog
het verliezen van de verbinding met de Aarde

als wij de Aarde niet meer voelen, kunnen we haar ongegeneerd 'misbruiken'

waar ist plafond?
meer, meer, meer
mag 't minder, minder, minder worden?

hoe zou 't zijn als we haar weer zouden voelen?
door weer voor haar te gaan zorgen?
weer gaan geven, gaan voeden en met haar al 't andere leven inclusief onszelf

gaan inzien dat we niet boven de natuur staan en zo maar aan de touwtjes kunnen trekken,
maar onderdeel zijn van,
we ZIJN natuur
en net als alles wat leeft IN de cirkel van leven staan.

allemaal afhankelijk van elkaar.

als er 1 schakel uitvalt, of veranderd wordt,
heeft dat effect op de hele cirkel

vanuit dat oogpunt heb ik de Stichting Centrum Thuis opgericht
met als doel, natuur en samen-leving weer met elkaar te verbinden
zorg voor de Aarde, de dieren & de mens

Hoe?

zorg voor de Aarde,
de aanleg van voedselbos
Tuin van Betekenis
een gifvrije, toegankelijke
mens en diervriendelijke
eetbare voedselbostuin

zorg voor de dieren,
de tuin van betekenis geeft toegang aan en meer voeding,
schuil & leefruimte voor dieren

zorg voor de mens
Bewust & welzijnscentrum Thuis incl. de
aanleg van een labyrint om in te zetten voor
persoonlijke bewustwording

een betere wereld begint
binnen, in jezelf
&
buiten, in de tuin van betekenis


door weer te zorgen voor de tuin en haar bewoners,
wordt de Aarde weer voelbaar,
gaan we ons weer verantwoordelijk voelen en gaan we anders met haar om

voedsel vormt het startpunt van de relatie tussen mens en natuur
& voor hoe we met elkaar omgaan

hoe meer mensen bewust worden & mee doen, hoe meer effect

het ultieme doel :
alle tuinen van betekenis tesamen vormen
1 groot lint van gifvrije tuinen,
toegankelijk voor mens & dier,
meer biodiversiteit, voedsel, woon & schuil & leefruimte voor mens en dier
1 sterk samen-levend eco-systeem
voedend & delend

Samen werkend aan een gezonde leefomgeving,
Help jij mee?


Aarde-ge groet,
Dénise voor de Poorte - van der Linden
gastvrouw, reisleidster, stem voor de Aarde & de dieren
oprichtster & voorzitter
Stichting Centrum Thuis
Voedselbos Tuin van Betekenis & Bewust en welzijnscentrum Thuis
zijn onderdeel van de Stichting


'Iedereen heeft een doel in het leven, een unieke gave of speciaal talent, een 'medicijn' om aan anderen door te geven.

En als we dat unieke talent koppelen aan dienstbaarheid aan anderen, ervaren we de extase en verrukking van onze eigen geest, wat het uiteindelijke doel van alle doelen is'.

Dr. Deepak Chopra